Troya Çalışma Grubu Arkeolojik Alanlar ve Müze İçin Yeni Projeler Arıyor

Troya Çalışma Grubu Arkeolojik Alanlar ve Müze İçin Yeni Projeler Arıyor

Troya Ören Yeri ve Troya Müzesi, Tevfikiye ve Çıplak Köyleri başta olmak üzere Troya kültür alanı içerisinde kalan arazinin tamamını gezerek ilgili kurumlardan bilgi alan Troya Çalışma Grubu, geleceğe dönük yapılabilecek yatırımlar konusunda fikir alışverişinde bulundular.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2018 yılını Troya Yılı ilan etmesinin ardından yürütülen çalışmalar 2019 yılında da devam ediyor. Troya için yapılacak olan çalışmalar Çanakkale Valiliği’nin koordinasyonunda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) işbirliğinde yürütülüyor.

Bu kapsamda Troya koruma alanı kapsamında ören yeri ve müze ile birlikte Tevfikiye Arkeoköy projesinin de hayata geçmesiyle entegre bir kültür alanına dönüşen Troya için yapılan saha ziyareti ile Troya koruma alanında incelemelerde bulunuldu.

Çalışma grubunun saha ziyaretine; ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Erdem, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Levent Genç, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Kelkit, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Osman Uysal, Troya Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı Doç. Dr. Arzu Başaran Uysal, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Alper Sağlık ve Mimarlık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ali Tolga Özden, Turizm Fakültesinden Doç. Dr. Şefik Okan Mercan ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden Doç. Dr. Ali Şahin Örnek ile GMKA Proje Geliştirme ve Uygulama Birim Başkanı Osman Erol İnce ve farklı birimlerden uzmanlar katıldı.

Konunun uzmanlarından oluşan çalışma grubu, Troya Ören Yeri ve Troya Müzesi, Tevfikiye ve Çıplak Köyleri başta olmak üzere Troya kültür alanı içerisinde kalan arazinin tamamını gezerek ilgili kurumlardan bilgi aldılar ve geleceğe dönük yapılabilecek yatırımlar konusunda fikir alışverişinde bulundular. Özellikle ören yeri, müze ve Arkeoköy projesini destekleyecek, entegre projeler hakkında görüşlerini belirten üniversite öğretim üyeleri ve ajans uzmanları, çalışmaların detaylandırılması ve uzun dönemli planlamalar için toplantıların devam etmesi kararını aldı.