Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Taşınır Mal Ve Taşınmaz Satışı, Trampa, Kiraya Verme, Sınırlı Ayni Hak Tesisi, Ecrimsil