Hakkımızda

Derneğimiz 2004 yılında kurulmuştur. Dernek tüzüğümüzde yer aldığı üzere Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bağlı ‘Turizm İşletme Belgesi’ne sahip işletmeler derneğimize üye olabilirler. ÇATOD dernek amaçlarımız arasında ilimizin ve bölgemizin, yurtiçinde ve yurtdışında etkin tanıtımı öncelikli faaliyetlerimiz arasında yer almaktadır. Bu kapsamda çok sayıda uluslararası fuara ilimizi temsilen katılım, yurtiçi ve yurtdışındaki turizm paydaşlarımızla yıl boyunca çok sayıda toplantı, workshop vb. iş etkinliklerinin gerçekleştirilmesi, yurtiçinde ve yurtdışında ilimizin tanıtımı ile ilgili olarak gerek sosyal mecralar gerekse iş ağları üzerinden çeşitli tanıtım ve faaliyetlerde bulunulması yaptığımız etkinlikler arasındadır. Derneğimiz aynı zamanda, ilimiz ve bölgemizin gelişimine katkı sağlayan turizm odaklı projelerin geliştirilmesi konusunda etkin bir faaliyet takvimi yürütmektedir.

Bunların yanı sıra üyelerimiz arasında iş birliğinin geliştirilmesi, üyelerimizin tedarik zincirindeki kaynaklara ekonomik ve etkin ulaşımının sağlanması, yenilikçi teknolojilere erken ulaşmaları, bu teknolojiler ve bu alanlar hakkında bilgi sahibi olmaları için yakın zaman içerisinde ÇATOD ORTAK PAZAR adı altında bir marka üreterek üyelerimizin bu hizmetlere ulaşmasına aracılık etmekteyiz.

ÇATOD AKADEMİ alt markamız ile üyelerimizin, Çanakkale turizmi kamuoyunun ve ülkemizdeki paydaşlarımızın turizm ile ilgili güncel konularda bilgi sahibi olmaları, sektörel bilgi deneyimlerinin arttırılması amacıyla çevrimiçi ve çevrimdışı eğitimler düzenlenmektedir. Bu konuda profesyonel paydaşlarımızla iş birliği içinde çalışılmaktayız.

Derneğimiz aynı zamanda üyelerimiz ile devletimizin ilgili kurumları arasında koordinasyon gereğini de yönetmektedir. Çanakkale dışındaki diğer turizm bölgelerimizdeki turizm sivil toplum kuruluşları ile de yakın bir iş birliği içerisindedir. Aynı şekilde ilimizdeki diğer sivil toplum örgütleriyle de Çanakkale ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimi için yapılan çok sayıda projede ortak bir paydaş olarak faaliyetlerini yürütmektedir.