ÇOMÜ Rektörlüğü ve ÇATOD Arasında Önemli Sektörel İşbirliği Protokolü

ÇOMÜ Rektörlüğü ve ÇATOD Arasında Önemli Sektörel İşbirliği Protokolü

Çanakkale Turistik Otelciler İşletmeciler ve Yatırımcılar Derneği (ÇATOD) ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü ile 7 Aralık 2020 tarihinde sektörel işbirliği protokolü imzaladı.

ÇOMÜ REKTÖRLÜĞÜ ve ÇATOD arasında Çanakkale ve Ülke Turizminin geliştirilmesi için Üniversite Özel sektör işbirliği için örnek bir çalışma başlatıldı. Bu kapsamda; ÇOMÜ Turizm Fakültesi ve ÇATOD, staj, tam ve yarı zamanlı istihdam konularında ÇATOD iş havuzunu etkin olarak kullanacak. ÇOMÜ Turizm Fakültesi ve ÇATOD, Türkiye ve Dünya turizmdeki eğilimler, gelişen trendler, pazar analizleri, covid-19 sonrasında değişen tüketici tercihleri, sektörel teknoloji dönüşümleri gibi konularda ortak sektörel dergi yayınlayacaklar. Gerçekleştirilen yayınlarda, hem akademi, hem de turizm sektörüne referans bir kaynak olunması hedeflenmekte. ÇOMÜ Turizm Fakültesi ve ÇATOD ortak kariyer günlerinin düzenlenmesi, ÇATOD üye profesyonellerinin turizm fakültesi derslerinde tecrübe ve sektörel beklentilerinin paylaşımı, öğrencilerin ÇATOD üye otellerinde deneyim kazanması, bölge ve ülke turizminin gelişimi için ortak projelerin geliştirilmesi gibi konular imzalanan protokolün ana hatlarını oluşturmakta.

ÇOMÜ REKTÖRLÜĞÜ ve ÇATOD arasında gerçekleştirilen protokol ÇOMÜ Rektörü Prof.Dr. Sedat Murat ve ÇATOD Başkanı Armağan Aydeğer tarafından karşılıklı imza altına alındı. Protokol antlaşma toplantısında ÇOMÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Mustafa Boz, ÇATOD Başkan Yardımcısı Nilgün Gökser, ÇOMÜ Turizm Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Bekir Eşitti ve Doç. Dr. Erol Duran katılım sağladı.

ÇOMÜ REKTÖRLÜĞÜ ve ÇATOD arasında gerçekleştirilen protokol kapsamında;

ÇATOD Başkanı Armağan Aydeğer; ‘ÇATOD olarak ÇOMÜ Turizm Fakültesi ile gerçekleştirmiş olduğumuz işbirliği protokolünün ülkemiz ve bölgemiz turizmine çok önemli bir katkı sunacağına inanıyoruz. Bu protokol ile özel sektörün sahip olduğu tecrübe ve saha deneyimi, Türkiye’nin en önemli turizm fakültelerinden biri olan ÇOMÜ Turizm Fakültesinin entelektüel birikimi ile birlikte oluşturacağı sinerjinin Türkiye turizmi için çok önemli bir referans kaynağı olacağına inanıyoruz. Çanakkale’miz geçmişte benzer sinerjilerin çıktısını, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odamız önderliğinde ortaya konan Troya 2018 projesi gibi ülkemiz için model örnek çalışmalarla ispatladı. Bugün ÇATOD olarak Çanakkale’mizin en değerli kurumlarından bir olan ÇOMÜ ile böyle bir birlikteliğin içinde olmaktan büyük bir heyecan duyuyoruz. Amacımız bölgemiz ve ülkemiz turizmine ışık tutacak çalışmalara öncülük etmek, çok hızlı bir ivme ile değişen Dünya konjektüründe, bölgemizin ve ülkemizin turizmden aldığı katma değerin yükseltilmesine katkı sağlamaktadır. Bu kapsamda, akademik disiplin ve entelektüel birikim ile sektörümüzün dinamizminin güçlü bir harmanını sağlamak istiyoruz.’ dedi.

Rektör Prof. Dr. Sedat MURAT; ‘Üniversite-Endüstri iş birlikleri tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de uzun yıllardır ön planda tutulan bir konudur. Ama maalesef Üniversite – Endüstri iş birliği kâğıt üzerinde uzun yıllardır olmasına rağmen pratiğe aktarımı konusu üzerinde son yıllarda durulmaktadır. Üniversite olarak biz sanayi, hizmet sektörleri- üniversite iş birliklerini çok önemsiyoruz. Bu doğrultuda bizzat sektör temsilcileri ile beraber birçok adımı da atmış bulunuyoruz. Ben değişik platformlarda bu konunun önemini dile getiriyorum. Turizm Fakültemizin öğretim elemanlarına da sürekli ifade etmekteyim. Burası Türkiye’nin en iyi turizm fakültelerinden bir tanesi olmalıdır. Bunun başarılması için öğretim elemanlarımızın sektörle iç-içe olmaları, bizzat işin mutfağına inmeleri gerekmektedir. Dolayısıyla Turizm Fakültemizin Mutfağı ÇATOD’dur diyebiliriz. Bu nedenle bu iş birliği çok önemlidir ve güzeldir. Biz bu iş birliği protolünü çok önemsiyoruz ve bu tür iş birliklerinin arttırılmasını bekliyoruz. Turizm, kültür, arkeoloji, tarım Çanakkale’nin en güçlü olduğu alanlardır. Çanakkale’miz bu anlayışla ülkemizin en önemli turizm destinasyonlarından birisi haline gelmelidir’ dedi.

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa BOZ; ‘Bu protokolün Endüstri- Üniversite iş birliğinin en güzel örneği olduğunu düşünüyorum. Turizm sektörü, doğal, tarihi, kültürel zenginlikleri Çanakkale’mizin gelişimi adına yol alabileceği en önemli değerlerinden birisidir. Fakültemizin ÇATOD ile daha önceki yıllardan beri devam iş birliklerimiz mevcut. Öğrencilerimiz ÇATOD bünyesindeki turizm işletmelerinde çalışmakta mesleki stajlarını da tamamlamaktalar. Üniversitemiz ve turizm işletmeleri ve yatırımcılarını temsilen ÇATOD arasındaki iş birliği ile bu protokolün devamında daha büyük bir sinerji yaratılacaktır. Özellikle bizim verdiğimiz teorik bilgiye ek olarak uygulama konularında öğrencilerimizin gelişimi ve istihdamı adına bu protokol büyük bir kazançtır. Bunun gibi protokollerle üniversitemiz ve sektör birbirine daha fazla yakınlaşacak, karşılıklı bilgi paylaşımı ve ortak projelerle Çanakkale Turizmine katkı sağlanacaktır. Turizm paydaşlarının bir araya gelip ortak bir turizm platformu oluşturulması, bu sayede ortak turizm politika ve stratejiler oluşturulması, birlikte projeler üretilmesi Çanakkale turizminin gelişmesine ve yerel kalkınmaya büyük bir ivme kazandıracaktır’ dedi.

BASIN HABER LİNKİ