ÇATOD (Çanakkale Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği) SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM Bilgilendirme Toplantısı

ÇATOD (Çanakkale Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği) SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM Bilgilendirme Toplantısı

ÇATOD (Çanakkale Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği) SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM Bilgilendirme Toplantısı
ÇATOD Başkanı Nilgün GÖKSER
“ Ülkemiz, 2022 yılı başında Global SustainableTourismCouncil (GSTC) ile iş birliği anlaşması yaparak “Sürdürülebilir Turizm Yol Haritasını” oluşturan, bu anlaşma ile ‘Sürdürülebilir turizm alanında hükümet nezdinde’ anlaşma yapan ilk ülke oldu.
Sürdürülebilir turizm alanında en yaygın ve en üst standartları belirleyen GSTC ile yapılan üç yıllık protokol ile Türkiye’nin turizm endüstrisi yeniden yapılandırılırken, bu amaçla ‘Ulusal Sürdürülebilir Turizm Programı’ oluşturuldu. Ulusal Sürdürülebilir Turizm Programı; konaklama tesisleri başta olmak üzere, destinasyonlar ve tur operatörlerini de içine alarak tüm turizm sektöründe dönüşümünü sağlamayı amaçlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TGA öncülüğünde tüm sektörle ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği halinde ortaya konan Sürdürülebilir Turizm Programı kapsamında; 2023 yılı sonuna kadar Türkiye’de bulunan tüm konaklama tesislerinin programın 1. aşamasına uyum sağlaması zorunluluğu getirildi.
Bu kapsamda ÇATOD üyelerimize ENPROIST firması ile bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdik.
Sürdürülebilir turizm; turizmin hem toplum hem de çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirerek yerel ekonomiye, doğal ve kültürel mirasın korunmasına, bölge halkının ve ziyaretçilerin yaşam kalitelerinin artmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.
Sürdürülebilir turizmin amaçları arasında “turizmin gelişmesinde önemli rol oynayan çevresel kaynakların kullanımını en doğru şekilde yapmak; ekonomik dengeyi, doğal mirası, biyolojik çeşitliliği gözetmek; ev sahibi toplulukların sosyo-kültürel yapısına saygı duymak, kültürler arasındaki hoşgörüyü artırmak, kültürel miras ile geleneksel değerleri korumak, bölge halkının ve ziyaretçilerin yaşam kalitelerinin artmasına katkı sağlamak yer alıyor.
En kısa zaman da bölgede bulunan tesislerimiz belgelendirme programında süreçlerini başlatacaktır.” dedi