Çanakkale Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırıcımlar Derneği (ÇATOD), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ)Turizm Fakültesi 10. KARİYER GÜNÜNDEYDİ

Çanakkale Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırıcımlar Derneği (ÇATOD), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ)Turizm Fakültesi 10. KARİYER GÜNÜNDEYDİ

Kariyer günü etkinliği kapsamında ÇATOD ve üye otelleri yaz staj dönemi için Turizm Fakültesi öğrencilerinin başvurularını aldı ve çok sayıda görüşme gerçekleştirdi. Ayrıca öğrencilere ÇATOD İş Havuzu hakkında bilgi verildi. ÇATOD Yönetim kurulu üyeleri, ÇATOD üyeleri ÇOMÜ Turizm Fakültesi idarecileri ve öğretim üyeleri ile bölge ve ülke turizmi ile ilgili görüş alışverişinde bulundular.

ÇATOD Başkanı Nilgün Gökser “Bölgemizde nitelikli insan kaynağı açısından Üniversitemiz ile yaptığımız işbirliklerine önem veriyoruz. önemsiyoruz. Daha önce imzalanmış sektörel işbirliği protokolümüz var. Üniversite özel sektör işbirliklerinin güzel bir örneği olan bu protokol Çanakkale turizminin geliştirilmesine katkı sağlamaktadır. Protokol kapsamında, ÇOMÜ Turizm Fakültesi ve ÇATOD staj, tam ve yarı zamanlı istihdam konularında ÇATOD İŞ HAVUZUNU etkin bir şekilde kullanılmaktadır.
İleriki günlerde ÇOMÜ Turizm Fakültesimiz ile hali hazırda otellerde çalışan iş gücü için eğitim programları yapılması konusunda görüş birliği sağlandı.”dedi.